Từ những người chưa biết gì về kế toán đến những bạn đã học kế toán hay cao hơn nữa là các bạn đang đi làm kế toán, chúng tôi xin cam kết sẽ huấn luyện và đạo tạo các bạn trở thành người người kế toán thực thụ giỏi kỹ năng và giàu kinh nghiệm thực tế.

Nội dung và phương pháp đào tạo kế toán thực hành

– Đào tạo đúng nhu cầu, đúng trình độ, đúng quy trình chuẩn.

– Đào tạo theo những chính sách – luật thuế – luật kế toán mới nhất.

– Đào tạo thực hành toàn bộ trên hóa đơn, chứng từ thực tế như: Hóa đơn GTGT, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất kho… Của nhiều loại hình DN khác nhau như: Thương mại, Dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu …

– Đào tạo thực hành trên các phần mềm kế toán như: HTKK, EXCEL và MISA.

– Dạy thực hành làm toàn bộ các công việc của người kế toán tổng hợp thực tế như:

Thực hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế như: Mua bán hàng hóa, dịch vụ, CCDC, TSCĐ…

Thực hành kê khai thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN trên phần mềm HTKK hàng tháng, quý.

Thực hành lên sổ sách trên Excel, Misa như: Sổ NKC, sổ tổng hợp, các sổ chi tiết…

Thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm

Thực hành lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN năm.

– Chia sẻ và truyền đạt những kinh nghiệm làm kế toán thực tế vô cùng quý báu của những kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đi trước như: Thủ thuật cân đối lãi lỗ, cách hạn chế tiền thuế phải nộp cho DN …